Dotacja na kapitał obrotowy dla ETC plus sp. z o.o.


ETC plus sp. z o.o. otrzymała z Funduszy Europejskich dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: zapewnienia płynności finansowej i utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 102 665,13 zł.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 102 665,13 zł.Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej2022-11-29 16:31:09