Systemy teleinformatyczne

Opis zastosowania

Gwałtowny rozwój sieci teleinformatycznych opartych na protokole IP, pracujących w wielu konkurencyjnych technologiach wymusi odmienne spojrzenie na zasilanie sieci teleinformatycznych. Z uwagi na powyższe fakty oferta aplikacyjna ETCplus zawiera :

  • zasilanie gwarantowane sieci szkieletowych, charakteryzujące się bardzo wysoką odpowiedzialnością za poprawne działanie sieci oraz znacznymi zainstalowanymi mocami odbiorów, 
  • zasilanie rozległych sieci transportowych operatorów komórkowych, wymagających kompromisu pomiędzy niezawodnością a kosztami, 
  • zasilanie sieci dostępowych i wewnętrznych sieci LAN, charakteryzujące często wymaganiami pracy outdoorowej oraz ograniczonymi wymaganiami eksploatacyjnymi.

Produkty dedykowane

Sonnenschein A600, Marathon FT, Sonnenschein A500 , Marathon L/XL, Sprinter, Absolyte
Siłownie telekomunikacyjne Telzas


2022-11-29 14:53:03