Systemy dostępu abonenckiego

Opis zastosowania

We współczesnej szerokopasmowej technologii telekomunikacyjnej wyraźnie zaznacza się tendencja do rozpraszania węzłów dostępowych sieci. Sieci dostępowe można realizować zarówno w technologiach kablowych ( miedź lub światłowód ) jak i radiowych. Obecnie światłowodowe systemy dostępu abonenckiego można zrealizować w układzie : FTTC (Fiber To The Curb) - światłowód doprowadzony do szafki ulicznej FTTB (Fiber To The Building) - światłowód doprowadzony do budynku FTTH (Fiber To The Home) - światłowód doprowadzony do mieszkania. Systemy radiowe stanowią uzupełnienie telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych systemów dostępowych opartych o techniki kablowe. Pokrywają one całą gamę potrzeb, nie tylko w dziedzinie telekomunikacji, ale także telemetrii, systemów zdalnego sterowania i nadzoru czy budowy sieci teleinformatycznych. O tym jaki ustali się stosunek ilościowy między systemami radiowymi, a systemami kablowymi decydują względy lokalne, przede wszystkim właściwości terenu oraz oczekiwania operatorów. Typowymi cechami aplikacji systemów dostępowych są: ograniczenia mocy i czasu autonomii, mechaniczne i klimatyczne uwarunkowania pracy systemów w zewnętrznych szafach dostępowych, uproszczone procedury eksploatacyjne.

Produkty dedykowane

Marathon FT, Sonnenschein A500, Sonnenschein A400FT, Li-ion ONYX
Batbox Z
Diagnostyka
Siłownie telekomunikacyjne Telzas
Usługi


2022-11-29 14:58:48