Przemysłowe systemy teleinformatyczne

Opis zastosowania

Na infrastrukturę teleinformatyczną wymagającą gwarantowanego zasilania składają się takie obiekty jak serwerownie, centrale telefoniczne, systemy automatyki produkcji i logistyki. Generalnie odbiory tam zainstalowane są zasilanie napięciem gwarantowanym 230V/400V AC i 48/24V DC. W zależności od przyjętego poziomu niezawodności systemów zasilania przyjętego przez użytkownika ( poziom od Tier I do Tier IV wg UptimeInstitute Inc.) spotykamy różne topologie systemów. Napięcie gwarantowane 230VAC/400V AC pozyskuje się z układów zasilania gwarantowanego opartego o inwertery lub typowe zasilacze UPS. Typowo instalowane są układy bez redundancji. Dla wymaganych wyższych poziomów niezawodności projektuje się systemy redundantne N+1 lub równoległe 1+1. Baterie akumulatorów z reguły podtrzymują autonomiczne zasilanie do 1 godziny.

Napięcie 48/24V DC uzyskiwane z pojedynczego lub podwójnego układu siłowni lub zasilaczy buforowych z autonomicznym podtrzymaniem baterią akumulatorów. Czas autonomii systemów 48/24VDC wynosi od 1 do 3 godzin.

Ze względu na technologię wykonania akumulatorów stosuje się głównie baterie akumulatorówVRLA o żywotności projektowanej powyżej 5 lat.

Produkty dedykowane:

VRLA: A400, A400FT,A700, Marathon L/XL, Marathon FT, Marathon L/XL, Sprinter, Powerfit.
Zasilacze buforowe ZB
Zasilacze bezprzerwowe
 Łączniki statyczne
Siłownie telekomunikacyjne DC
ZaWiSZa Compact 230AC
ZaWiSZa Compact DC
Usługi


2020-08-14 22:07:44