Przemysłowe systemy oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji przeciwpożarowej

Opis zastosowania

Współczesne zakłady przemysłowe zobligowane są na mocy prawa lub wewnętrznych rozporządzeń do zapewnienia sprawnej infrastruktury sygnalizacyjnej w przypadku zagrożeń ze strony żywiołów. Oświetlenie awaryjne oraz systemy przeciwpożarowe stanowią podstawowe układy zabezpieczające zdrowie i życie ludzkie. Zasilanie takich układów musi cechować niezawodność dostarczania energii w każdych warunkach oraz małe gabaryty. Oświetlenie awaryjne ze względu na umiejscowienie baterii akumulatorów możemy podzielić na:

  • centralne - z baterią 60V, 110V lub 220V o pojemności do 100Ah-150Ah,
  • indywidualne - z bateriami 6V, 12V o pojemności 2Ah-7Ah umieszczonymi zwykle w oprawie oświetleniowej. W tym typie oświetlenia częściej wykorzystuje się akumulatory Ni-Cd, Ni Mh lub Li-ion.

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemu sygnalizacji pożaru SSP, projektuje się zasilanie z dwóch odrębnych źródeł energii elektrycznej:

  • z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 230V AC 
  • z baterii akumulatorów, które automatycznie przejmują zasilanie w energię systemu SSP w przypadku zaniku prądu przemiennego

Pojemność baterii powinna zapewnić 72-godzinną pracę systemu (przy założeniu, że istnieje służba serwisowa) w stanie dozoru oraz 0,5-godzinną w przypadku alarmu.Główne źródło zasilania (rozdzielnica napięcia gwarantowanego) dla systemu sygnalizacji pożarowej należy wyposażyć w specjalnie przewidziane zabezpieczenie zainstalowane przed przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, do którego nie wolno podłączać innych odbiorników. Typowe parametry zasilania to: akumulator 12V, 7Ah-36Ah oraz zasilacz o prądzie znamionowym rzędu 2A-5A.Ze względu na technologię wykonania akumulatorów stosuje się przede wszystkim baterie VRLA w wykonaniu żelowym i AGM.

Produkty dedykowane:

Sonnenschein A400, A500, A700, Marathon FT, L/XL, Sprinter P/XP, Powerfit S300
Zasilacze buforowe ZB
Stojaki
Usługi


2022-11-29 15:46:29