Kariera w ETC Plus

ETC Plus jest częścią dynamicznie rozwijającej się organizacji. Zapraszamy do składania aplikacji do aktualnie prowadzonych rekrutacji. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące oferowanych miejsc pracy, perspektyw i planów zatrudnienia oraz wymagań stanowiskowych.

Aktualne oferty pracy

Technik serwisuZapraszamy do skorzystania z naszego: formularza aplikacyjnego. Plik należy zapisać na dysku, wypełnić oraz po zapisaniu, przesłać na adres praca.etc@etc.pl. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zapraszamy również do przesłania dokumentów aplikacyjnych na adres:

ETC plus sp. z o.o.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Drukarska 14,
tel. (+48 41) 26 36 811, fax (+48 41) 26 54 443.Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  ETC plus sp. z o.o.
  ul. Drukarska 14
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji /okres tej i przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy wyznaczonych przez administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji .
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne.

2023-02-08 02:44:38