Pozablokowe układy zasilania DC elektrowni i elektrociepłowni

Opis zastosowania

Pozablokowe układy zasilania  DC obejmują:  układy zasilania oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego, zasilanie  awaryjne zabezpieczeń  rozdzielni  pozablokowych , zasilania układów  sterowania  instalacji  pomocniczych. Typowym rozwiązaniem dla  zasilania są  układy  220V DC . Układy te oparte są o baterie  220V  pracujące  w układzie równoległym z zasilaczami buforowymi. Z uwagi na wielkość zapotrzebowania mocy, są to aplikacje o średnich i niskich  pojemnościach baterii akumulatorów oraz stosownych zasilaczy.

Ze względu na technologię wykonania akumulatorów stosuje się baterie:

  • klasyczne - z ciekłym elektrolitem, z płytami dodatnimi pancernymi, pastowanymi   dla aplikacji dysponujących odpowiednią infrastrukturą budowlaną oraz obsługą eksploatacyjną,
  • VRLA: żelowe i AGM, dla aplikacji uwzględniających w fazie projektowania lub remontów mniejsze koszty inwestycyjne związane z infrastrukturą budowlaną oraz ograniczeniem zabiegów obsługowych. Żywotności projektowe  baterii  VRLA 12 lat i powyżej

Dystrybucja  energii zapewniona jest  przez zastosowanie  rozdzielnic prądu stałego.

Rozdzielnice 220V DC standardowo opomiarowane i  wyposażane w układy   pomiaru doziemienia na szynach lub rzadziej w  układy lokalizacji doziemień na  poszczególnych odpływach. 

Dla aplikacji o małej  mocy  możliwość zastosowania układów kompaktowych 220VDC z baterią, zasilaczem i rozdzielnicą we wspólnej szafie.

Produkty dedykowane:

Classic OPzS, OCSM, OGi, Energy Blok , A600,  A400, A400FT, Marathon FT, Marathon L/XL

Zasilacze buforowe ZB

ZaWiSZa Compact DC

Karty Usług


2022-11-29 14:56:24