Polityka Prywatności ETC plus sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim


W związku z tym, że korzystasz z naszej strony internetowej, przetwarzamy informacje związane z połączeniem się z nią, takie jak adres IP lub dane o urządzeniu, z którego korzystasz, co może stanowić Twoje dane osobowe. Ponadto, na Twoim urządzeniu zostaną zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej czy też informacje o wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu.

Ponadto, w związku z funkcjonowaniem tej strony możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem danych teleadresowych podanych na stronie internetowej w zakładce "KONTAKT".

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

W każdym z powyższych przypadków administratorem Twoich danych jest ETC plus sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Drukarska 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS: 0000485359, telefon: (41) 26 36 81, e-mail: etcplus@etc.plNa jakie podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Korzystanie z naszej strony internetowej wiąże się z zapisaniem w ramach strony danych w zakresie adresu IP, niektórych danych urządzenia, z którego korzystasz (logi). Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlania strony oraz zapobiegania usterkom, a także przeciwdziałaniu naruszeniom prawa, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do treści przepisu przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym oraz zapewnieniu bezpieczeństwa strony.

W sytuacji, gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe (zawarte w treści Twojej wiadomości) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą. W takim przypadku, Twoje działanie poczytujemy jako zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy podmiotów trzecich. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe.

W związku z korzystaniem przez nas z usługi Google Analytics, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Google Ltd. Podmiot ten przystąpił i uczestniczy w programie Tarcza Prywatności, zapewniającym odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych względem osób, których dane dotyczą, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Z decyzją Komisji Europejskiej w tym zakresie możesz się zapoznać tutajCzas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Ciebie, że:

 • dane zapisane w ramach logów strony internetowej, takie jak adres IP czy też informacje o urządzeniu przechowywane są przez okres 26 miesięcy od dnia skorzystania ze strony internetowej,
 • jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową i akceptuje korzystanie przez nas z plików cookies, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres do 26 miesięcy po jej opuszczeniu, chyba że wcześniej usuniesz swoje pliki cookies ze swojego urządzenia lub zablokujesz ich stosowanie,
 • jeżeli jesteś osobą, która skontaktowała za pomocą danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą. Po jego zakończeniu oraz upływie 6 miesięcy, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób – jeżeli nie dysponujemy inna podstawą przetwarzania danych.


Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 • żądania od nas dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody,
 • przenoszenia danych osobowych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody,
 • wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ETC plus sp. z o.o., masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.Pliki Cookies

W związku z działaniem naszej strony internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies.

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu tak długo jak korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego aby analizować ruch na naszej stronie internetowej.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ramach Twojego urządzenia. Wskazujemy, że ustawienia przeglądarek z reguły domyślnie umożliwiają wykorzystywanie plików cookies.

Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej lub Twojego urządzenia mobilnego. Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Informacje jak zmienić ustawienia danej przeglądarki w celu umożliwienia działania plikom cookies lub ich zablokowania można znaleźć na stronie producenta oprogramowania.


2023-02-08 00:47:04