Polityka jakości

Nasza Strategia jest ściśle zintegrowana z wdrożonym i utrzymywanym w Spółce ETC plus Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy PN EN ISO 9001:2009.

Zarząd ETC plus sp. z o.o. deklaruje, że polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.

Ostrowiec Św. 16.08.2013r.
Mariusz Jurczuk
v-ce Prezes Zarządu

 

2023-02-08 02:00:12