Misja, wizja i wartości

NASZA MISJA

ETC plus aktywnie uczestniczyw poszukiwaniu i wdrażaniu efektywnych, bezpiecznych rozwiązań w zakresie autonomicznego i gwarantowanego zasilania.

Rozwój naszych kompetencji i dynamikę działań wpisujemyw tempo i kierunki zmian współczesnego świata.NASZA WIZJA

ETC plus liderem w budowaniu bezpiecznych, efektywnych pomostów pomiędzy potrzebami klientów a możliwościami współczesnej technologii w obszarze systemów autonomicznego i gwarantowanego zasilania.NASZE WARTOŚCI

Wiarygodność, Otwartość na zmiany. Kompetencje.
2023-02-08 02:47:37