Kontakt

Dział Realizacji Zamówień

Urszula Bojek - Dyrektor Realizacji
urszula.bojek@etc.pl
tel.kom. 604 497 994
tel.(+48 41) 26 36 811 wew. 120

Agnieszka Szwajda - Dział Obsługi Klienta
agnieszka.szwajda@etc.pl
tel. (+48 41) 26 36 811 wew. 107

Katarzyna Jackowska - Zakupy
katarzyna.jackowska@etc.pl
tel. (+48 41) 26 36 811 wew. 121

Marek Chrzanowski - Koordynator Projektów
marek.chrzanowski@etc.pl
tel.kom. 602 522 584Wsparcie techniczno-handlowe

Mariusz Jurczuk - Dyrektor Operacyjny
mariusz.jurczuk@etc.pl
tel.kom. 602 551 416
tel.(+48 41) 26 36 811 wew. 105

Zbigniew Łęgosz - Inżynier sprzedaży
Energetyka
zbigniew.legosz@etc.pl
tel.kom. 604 497 992
tel.(+48 41) 26 36 811 wew. 112

Norbert Krzyżanowski – Inżynier sprzedaży
Przemysł
norbert.krzyżanowski@etc.pl
tel.kom. 604 497 996Dział Projektów

Radosław Ścibisz - Kierownik Działu Projektów
radoslaw.scibisz@etc.pl
tel. kom. 602 719 664
tel. (+48 41) 26 36 811 wew. 109Dział Usług Techicznych

Radosław Misiek - Kierownik Działu Usług Technicznych
radoslaw.misiek@etc.pl
tel.kom. 660 662 815
(+48 41) 26 36 811 wew. 118


Siedziba Firmy

ETC plus sp. z o.o.
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Drukarska 14
tel. (+48 41) 26 36 811
fax (+48 41) 26 54 443

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000485359, NIP: 661-10-03-060, REGON 290541449

Wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł.   

ETC Plus - siedziba firmy

2023-02-08 01:12:11