Energetyka odnawialnaSystemy solarne oraz wiatrowe

Opis zastosowania

Burzliwy rozwój alternatywnych źródeł energii doprowadził do znacznego wzrostu zapotrzebowania na "magazyny energii" wyrównujące nierównomierność produkcji energii przez systemy ją wytwarzające (np. brak produkcji energii w nocy w systemie solarnym). Najkorzystniejszym współczesnym rozwiązaniem jest bateria akumulatorów o specyficznych cechach: odporność na głębokie rozładowanie, bardzo duża cykliczność, ograniczona obsługowość, praca w niekorzystnym środowisku (np. temperatura). Mnogość rozwiązań systemów alternatywnych doprowadziła do budowy układów o bardzo małym bilansie mocy rzędu kilkuset watów jak również do największych instalacji o mocach kilkudziesięciu tysięcy watów. Typowymi akumulatorami do tego rodzaju aplikacji są akumulatory budowane w technologii VRLA, budowane w specyficznej technice "Solar" oraz akumulatory klasyczne, charakteryzujące się dużą cyklicznościa.

Produkty dedykowane

Sonnenschein A600 Solar, - Sonnenschein Solar, Sonnenschein Solar block, Sonnenschein A500, Sonnenschein A700 Absolyte GP Classic Solar
Diagnostyka
Stojaki ETCplus
Stojaki Alpha


2023-02-08 02:02:57