Centrale i serwery abonenckie

Opis zastosowania

Nowoczesne cyfrowe centrale abonenckie są odpowiedzią na wyzwania ery komunikacji multimedialnej. Dzięki możliwościom rozbudowy funkcji i pojemności oraz architekturze otwartej na technologie przyszłości stanowią doskonałą bazę do stworzenia uniwersalnej platformy dostępu do zaawansowanych usług multimedialnych z wykorzystaniem technologii ISDN i IP. Rozbudowane możliwości sieciowania pozwalają zbudować jednorodną sieć integrującą, podlegającą nowoczesnemu centrum zarządzania, otwartą na ewolucyjne przejście w kierunku współpracy z aplikacjami zarządzającymi innych producentów, innych urządzeń. Centrale udostępniają bogaty zestaw funkcji użytkowych, takich jak m.in. rozproszona konferencja w sieci central, poczta głosowa, informator głosowy, centralna książka telefoniczna. Umożliwiają także tworzenie zamkniętych grup abonenckich, posługiwanie się jednolitym planem numeracyjnym oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji dyspozytorskich w sieci central. Komfort obsługi i zalety funkcjonalnie zwiększa komputerowe stanowisko Awizo, a także interfejs graficzny użytkownika, czytelny, interaktywny, w dowolnej wersji językowej. Z myślą o ekonomicznych walorach użytkowania wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające m.in. na zwiększeniu stopnia scalenia pakietów, co pozwoliło zmniejszyć gabaryty sprzętu, zminimalizować pobór mocy oraz zwiększyć niezawodność. Szczególną aplikację central cyfrowych są, prezentowane przez niektórych dostawców, polowe systemy telekomunikacyjny przeznaczone do organizowania wojskowych systemów łączności w warunkach polowych. Są one przystosowane do instalowania na kołowych środkach transportu, jak również w pomieszczeniach tymczasowych i ukryciach (Ruchomy Węzeł Łączności szczebla taktyczno-operacyjnego). Wykorzystując firmowe aparaty systemowe i pulpity dyspozytorskie można realizować łączność dyspozytorską w sposób automatyczny lub półautomatyczny. System ten zabezpiecza łączność telefoniczną w oparciu o teletransmisję przewodową. Z węzłem nadrzędnym lub innym polowym systemem łączności można łączyć się torami przewodowymi lub radiowymi. Charakterystycznymi cechami takich aplikacji są ograniczone wymagania mocowe, niskie koszty zakupu i uruchomienia oraz standaryzacja dostaw.

Produkty dedykowane

Sonnenschein A400, Marathon FT, Sonnenschein A400FT, Sonnenschein A500
Szafki 19"
Diagnostyka
Usługi
Siłownie telekomunikacyjne Telzas DC


2022-11-29 16:00:35